آثار بدبینی

آثار بدبینی

بدبینی به هر صورت و علتی که باشد دارای آثار خطرناکی و زیانباری برای حیات خانوادگی است که در مواردی منجر به جدائی، درگیری و سوختن و ساختن ها خواهد شد. گاهی این امر ممکن است موجب از میان رفتن آبروی یکی از دو طرف شود که در آن صورت تلاش برای اثبات شرافت بسیار سخت خواهد بود. وجود سوء ظن در زندگی باعث آن می شود که طرفین نتوانند با هم متحد بوده و نیکو به زندگی خویش ادامه دهند. مصاحبت ها کسل کننده و احساس ها از یکدیگر توام با رنج و حقارت ، و دیده ها نسبت به زندگی تاریک و نومیدانه، و درد ها به نظر غیر قابل درمان خواهد بود.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید