اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و تاثیر آن بر سلامت فرد و جامعه (۲)

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و تاثیر آن بر سلامت فرد و جامعه (2)

امر به معروف و نهى از منکر، بازدارنده جامعه از خطر غرق شدن

رسول گرامى اسلام با بیان مثالى ساده و روشن، به یکى از فایده‏ هاى مهم امر به معروف و نهى از منکر اشاره مى‏ فرماید: «گنه‏کار در میان مردم، مانند کسى است که با گروهى سوار کشتى مى‏شود و هنگامى که در وسط دریا قرار مى‏گیرد، به سوراخ کردن جایگاه خویش مى‏ پردازد. اگر دیگران او را از این کار خطرناک بازندارند، آب به کشتى نفوذ مى‏کند و یک‏باره همگى غرق مى‏شوند».
بر اساس این روایت، سرنوشت فرد و جامعه از هم جدا نیست و شایسته و ناشایسته بودن هریک از افراد جامعه بر دیگرى اثر مى‏گذارد. ازاین‏رو، بى‏ اعتنایى شخص در برابر ناهنجارى‏هاى اخلاقى دیگران، دیر یا زود به زیان او پایان مى‏یابد و پى‏آمدهاى ناگوار خطاکارى آشکار انسان‏هاى دیگر، گریبان‏گیر وى خواهد شد. آن حضرت در حدیثى دیگر در این‏باره مى‏فرماید: «هرگاه بنده به طور پنهانى گناهى مرتکب شود، جز خودش، کسى از آن زیان نمى‏بیند، ولى هرگاه آشکارا معصیت کند و با او برخوردى نشود، همه جامعه از آن زیان مى‏بیند. این بدان دلیل است که او با انجام دادن این عمل گناه‏آلود، دین خدا را خوار مى‏کند و دشمنان خدا نیز (جسارت مى‏ یابند و) از او پیروى مى‏کنند».

امر به معروف و نهى از منکر، وظیفه ‏اى همگانى

از نگاه آموزه‏ هاى دینى، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه ‏اى همگانى است و همه باید خود را در این مسئله مسئول بدانند. «امر به معروف که مى‏توان آن را ارشاد خواند و نهى از منکر که مى‏توان آن را انتقاد خواند، واجبى عمومى است و برابر آنچه امروزه مسئولیت همگانى یا نظارت عمومى یا نظارت ملّى مى‏گویند، قرار مى‏گیرد. این فریضه در انحصار هیچ فرد یا گروه یا مقامى نیست و اگر هم گروهى در آن پیش‏گام شود و خود در زمینه‏اى، معروف را فروگذارد و منکر را انجام دهد، دیگران وظیفه دارند که همان‏ها را امر به معروف و نهى از منکر کنند. بر این اساس، کوچک‏ترین و ضعیف‏ترین فرد جامعه نیز باید امر به معروف و نهى از منکر را از دست ندهد».
«گروهى امر به معروف و نهى از منکر نمى‏ کنند و مى‏ گویند: اگر لازم باشد، فلان شخصیت یا مقام و یا فلان انجمن اسلامى، این کار را انجام دهند. بى‏خبر از آنکه امر به معروف همچون نماز، وظیفه همه است و امکان دارد آن مسئله ‏اى را که شما مى‏بینید، فلان مسئول یا رئیس، مشاهده نکند».

امر به معروف و نهى از منکر غیرمستقیم

اثرگذارترین گونه امر به معروف و نهى از منکر آن است که شخص، پیش از سفارش و نهى دیگران، خود اهل عمل باشد، پس آن‏گاه امر به معروف و نهى از منکر کند. شهید مطهرى در این باره مى‏نویسد: «شما اگر بخواهید به شکل غیرمستقیم امر به معروف و نهى از منکر بکنید، یکى از راه‏هاى آن این است که خودتان نیکوکار و اهل عمل باشید. وقتى خودتان این‏گونه بودید، مجسمه‏ اى خواهید بود از امر به معروف و نهى از منکر. هیچ‏چیز بشر را بیشتر از عمل تحت‏تأثیر قرار نمى‏دهد. هر اصلاح‏گرى، نخست باید صالح باشد تا بتواند اصلاح‏گر باشد. او باید پیش برود و آن‏گاه بگوید پشت سر من بیایید. خیلى تفاوت است میان کسى که ایستاده و به سربازش دستور مى‏دهد: برو به پیش، من اینجا ایستاده‏ ام و کسى که خودش جلو مى ‏رود و مى‏ گوید: من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. فیلسوف معروف معاصر، ژان پل سارتر مى‏گوید: «من کارى که مى‏کنم، در حقیقت، جامعه خود را نیز به آن کار وادار کرده ‏ام» و درست هم هست. هر کارى که شما بکنید، کار خوب یا بد، جامعه خود را نیز به آن کار واداشته ‏اید. خواه ناخواه، کار شما موجى به وجود مى‏ آورد؛ تعهدى براى جامعه ایجاد مى‏کند؛ بایدى است براى خود شما و بایدى است براى اجتماع شما. وقتى من کارى مى‏کنم، زبان عمل من این است که تو هم مثل من باش. بنابراین، شما نمى‏توانید به گفتار من توجه کنید، ولى به کردار من بى ‏توجه باشید».

اهل عمل نبودن آمر به معروف و ناهى از منکر

یکى از پى‏آمدهاى زیان‏بار امر به معروف و نهى از منکرى که خودِ شخص به آن پاى‏بند نیست، آن است که دیگران را به سوى گناه و انجام کارهاى ناشایست تشویق مى‏کند. امام محمد غزالى در این باره در سخنى شنیدنى مى‏ نویسد: «اگر کسى چیزى بخورد و آن‏گاه به مردمان بگوید شما نخورید که زهر نابودکننده است، آنها بر وى ریشخند زده و گرایش آنان به آن خوردنى افزایش پیدا مى‏کند و با خود مى‏ گویند: اگر نه آن است که آن چیز، خوش‏تر و لذیذتر است، آن را براى خود نگزیدى.» از این گذشته، هم دین و هم عقل به زشتى امر به معروف و نهى از منکرى که با عمل همراه نباشد، حکم مى‏کند.
در قرآن کریم در این باره مى‏ خوانیم: «أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ؛ آیا مردمان را به نیکویى فرامى‏ خوانید و خود را فراموش مى‏ کنید.» (بقره: ۴۴) و همچنین مى‏ خوانیم: «اى مؤمنان! چرا چیزى مى‏ گویید که انجام نمى ‏دهید. خداوند از اینکه چیزى را بگویید که انجام نمى‏ دهید، بیزار است.» (صف: ۲ و ۳). پروین اعتصامى چه زیبا در این باره سروده است:
اى آن‏که راستى به من آموزى خود در ره کج از چه نهى پا را

امر به معروف و نهى از منکر، تنها به انگیزه خدایى و از سر خیرخواهى

یکى از شرایط اثرگذارى امر به معروف و نهى از منکر آن است که براى خدا و از روى خیرخواهى و دل‏سوزى بوده و از غرض‏ ورزى و اظهار برترى‏جویى به دور باشد. امام خمینى رحمه‏الله در این‏باره مى‏ فرماید: «شایسته است امرکننده به معروف و نهى کننده از منکر، در امر و نهى خود و مراتب نهى از منکرش، مانند پزشک مهربانى باشد که درمان کننده است و مانند پدر دل‏سوزى باشد که رعایت مصلحت شخص مقابل را مى‏کند و این امر و نهى او از روى لطف و رحمت ویژه باشد. انگیزه خود را خالص کند براى رضاى خدا و کار خود را از هرگونه هوا و هوسى تهى نماید. همچنین نخواهد که با امر به معروف و نهى از منکر، اظهار برترى نماید و نیز نفس خود را پاک نداند و خود را برتر از آن کسى که مرتکب گناه شده و الان او را امر و نهى مى‏کند، نشمارد که چه‏ بسا براى آن شخص صفات خوبى باشد که مورد رضایت خداوند بوده و خداوند او را دوست بدارد، هر چند از این کارش بدش مى‏ آید و از آن طرف، در آمر به معروف و ناهى از منکر، صفات زشتى باشد که خداوند از آن بیزار است، در حالى که خودش نمى‏ داند و فکر مى ‏کند آدم خوبى است».
امر معروف خصلتى است شریف *** لیک از مشفِق نظیف لطیف
صفتِ آن‏که سالک راه است *** «فَبِما رَحمهٍ مِن الله» است
اى که از عیب دیگران پرسى *** تو مگر از خدا نمى‏ترسى
تا کنى زهد خویش را مشهور *** که تویى فاسق و منم مستور

امر به معروف و نهى از منکر، نماد رها بودن از بى‏تفاوتى

قرآن کریم، انسان‏هاى بى ‏تفاوت و آنهایى را که امر به معروف و نهى از منکر را وانهادند، سزاوار لعن مى‏داند: «کسانى از بنى‏ اسرائیل که کفر ورزیده بودند، بر زبان داوود و عیسى بن مریم لعنت شدند؛ چرا که سرکشى کردند و از اندازه درگذشتند. آنان یکدیگر را از کار ناپسندى که مى‏کردند، بازنمى‏داشتند؛ پس کار و کردارشان چه بد بود».
در روایات هم از رسول خدا ص مى‏ خوانیم که خداوند، اهل منطقه ‏اى را عذاب کرد و همین که فرشتگان از خدا پرسیدند: گروهى از اهل منطقه گنه‏کار نیستند، چرا آنها به آتش گنه‏کاران سوختند، فرمود: به دلیل سکوت و بى ‏اعتنایى‏شان. بى‏ گمان، بى‏ اعتنایى به عملکرد انسان‏ها، عقب‏ ماندگى جامعه را رقم مى ‏زند و به بى‏ بندوبارى اخلاقى افراد مى‏ انجامد و اجتماع را از پیشرفت بازمى‏دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید