توبکتومی

توبکتومی

پیشگیری از بارداری با جراحی

 بستن لوله با عمل جراحی برای یک یا هردو شریک جنسی پر طرفدارترین روش پیشگیری از بارداری در بین زوج هایی است که در سنین باروری می باشند.

برای خانم هایی که از راه واژینال زایمان می کنند ، اوایل دوران نقاهت پس از زایمان زمان مناسبی برای بستن لوله می باشد . از آنجایی که به مدت چند روز بعد از زایمان ، قله رحم در نزدیکی ناف قرار دارد و لوله های فالوپ مستقیماً در زیر جدار شکم به راحتی در دسترس   می باشند .

بستن لوله ها در دوره نفاس.
در حال حاضر چندین تکنیک جهت قطع مسیر لوله و بنابراین ممانعت از لقاح بین اسپرم و تخمک انجام می شود که در زیر چند نوع آن شرح داده خواهد شد :
روش Irving  :

 A. انتهای بریده داخلی لوله فالوپ در قسمت خلفی در داخل میومتر و انتهای بریده دیستال در داخل مزوسالپنکس قرار داده می وشد.

 B. روش Pomeroy  : قوسی از لوله فالوپ لیگاتور می شود و قسمت تا شده لوله در بالای محل لیگاتور بریده می شود

C: روش پارکلند: سگمان میانی لوله فالوپ در یک ناحیه بدون رگ از مزوسالپنکس جدا می شود، سگمان جدا می شود ، سگمان جدا شده .

در ناحیه پروگزیمال و دیستال لیگاتور گردیده و سپس بریده می شود .
 D: روش Madlener: قسمت تاشده لوله فالوپ کلامپ شده و سپس بدون رزکسیون لیگاتور می گردد .
E‌: روش Kroener : لوله فالوپ از ناحیه آمپولر لیگاتور می شود و قسمت دیستال ناحیه آمپولر از جمله تمام فیمبریا رزکسیون می گردد .

مراقبت بعد از عمل :

الف) متعاقب بستن لوله در دوره نقاهت پس از زایمان ، جهت تخفیف درد شکم که گاهی اوقات در خانم های چندزا به واسطه (دردهای بعد از زایمان) تشدید می گردد بایستی داروی مسکن تجویز نمود .(مپریدین با دوز ۵۰ تا ۷۵ میلی گرم عضلانی در صورت لزوم در ۲۴ ساعت اول بطور متناوب تجویز می گیردد.

ب) در صورت تب ، خونریزی شدید درد مداوم گزارش دهد .

پ) در عرض مدت ۸ ساعت، اکثر خانم ها می توانند حرکت کنند ، رژیم غذایی منظمی  داشته باشند  و از بچه های  خود مواظبت کرده و به آنها شیر بدهند.
ت) تا دو هفته جلوگیری از مقاومت از ورزش های سنگین و بلند کردن اشیاء بپرهیزد .

بستن لوله در غیر از دوره نقاهت بعد از زایمان :

 تعداد تکنیک های موجود جهت بستن لوله گیج کننده است . اصولاً تکنیک های مذکور عبارتند از: ۱) بستن و رزکسیون لوله به صورتی که در فوق شرح داده شد ، ۲) قرار دادن حلقه یا گیره های فلزی در روی لوله فالوپ .۳) الکتروکواگولاسیون سگمانی از لوله فالوپ.

موارد منع کاربرد :

 با این حال وزن متوسط بدن بیمار بایستی متناسب با قد وی بود، و کمتر از kg68 کمتر از ۱۵۰ پوند باشد .
هیپرتانسیون- هیپرتیروئیدسیم.
داروهای بیحس کننده موضعی یا اپی نفرین موارد منع کاربرد روش فوق هستند .

برگشت باروری:

 عمل جراحی مجدد جهت بازکردن لوله پرهزینه، مشکل و نامطمئن است .
میزان موفقیت کلی احتمالاً بیش از ۵۰ درصد نمیباشد. چنانچه هرگونه تردیدی در ذهن بیمار وجود دارد ، نبایستی اقدام به بستن لوله نمود . 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید