زیباترین ها درباره خدا

زیباترین ها درباره خدا

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد.
خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم.
خود را ارزان نفروشیم، در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند: قیمت=خدا!
این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.
وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است.
یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.
کسی که با خدا حرف نمی زند، صحبت کردن نمی داند.
آنکه خدا را باور نکرده است، خود را انکار کرده است.
کسی که با خدا قهر است، هرگز با خودش آشنی نمی کند.
خدا بی گناه است در پروندۀ نگاه تان تجدید نظر کنید.
ما خلیفه ی خداییم، مثل خدا باشیم، قابل دسترس در همه جا و همه گاه.
آنکه خدا را از زندگیش سانسور کند همیشه دچار خود سانسوری خواهد بود.
خدا از آن کس که روزهایش بیهوده می گذرد، نمی گذرد.
بیهوده گفته اند تنها «صداست» که می ماند، تنها «خداست» که می ماند.
روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.
برای اثبات کوری کافیست که انسان چشم های نگران خدا را نبیند.
شکسته های دلت را به بازار خدا ببر، خدا، خود بهای شکسته دلان است.
به چشم های خود دروغ نگوییم، خدا دیدنی است.
چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهن باز کرده اند.
امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور؟
اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟
وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست.
آسمان، چشم آبی خداست، نگران همیشه ی من و تو.
خداوند سند آسمان را به نام کسانی که در زمین خانه ندارند امضا کرده است.
خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گرساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند.
* * *
گردآوری مطالب : زهره پری نوش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید