عملیات والفجر

عملیات والفجر

۱۹ . عملیات والفجر مقدماتی :
جبهه : جنوب موقعیت : جنوب فکه
تاریخ : ۱۷ تا ۲۱/۱۱/۱۳۶۱
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : مشترک
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۱۶۴ گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه و ۲۳ گردان توپخانه
عراق : ۷۶ گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه و ۴ گردان گارد ریاست جمهوری
هدف عملیات : تصرف مناطق شمال هورالهویزه با هدف وادار کردن عراق به قبول آتش بس
تلفات انسانی عراق : ۲۶۱۳ نفر
توضیحات : خیانت منافقین باعث شد تا نیروهای دشمن کاملاً در برابر حمله نیروهای ایرانی آماده باشند و در نهایت نیروهای ایرانی به مواضع اولیه خود بازگشتند .
***
۲۰ . عملیات والفجر ۱ :
جبهه : جنوب موقعیت : شمال فکه
تاریخ : ۲۱ تا ۲۸/۱/۱۳۶۲
نوع تک : گسترده
فرماندهی : ارتش سازمان : مشترک
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۱۳۲ گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه و ۱۸ گردان توپخانه
عراق : ۱۲۸ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه و کماندویی
هدف عملیات : پیشروی به سمت شهر العماره عراق
تلفات انسانی عراق : ۸۸۵۰ نفر
توضیحات : مقاومت نیروهای عراقی در برخی محورها و حجم بی سابقه آتش توپخانه دشمن باعث شد تا در نهایت نیروهای ایرانی به مواضع اولیه خود بازگردند .
***
۲۱ . عملیات والفجر ۲ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب پیرانشهر
تاریخ : ۲۹/۴ تا ۱۳/۵/۱۳۶۲
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : مشترک سازمان : مشترک
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۲۴ گردان پیاده و مکانیزه
عراق : ۳۶ گردان پیاده و کماندویی
هدف عملیات : گشودن جبهه جدید در شمالغرب و بستن یکی از راه های اصلی تردد ضد انقلاب به داخل کشور
تلفات انسانی عراق : ۴۱۶۴ نفر
توضیحات : این عملیات با موفقیت انجام گرفت و منطقه عمومی حاج عمران که مهمترین پادگان نظامی عراق در شمال شرق این کشور بود به تصرف نیروهای ایران در آمده و آتش توپخانه دشمن از شهر پیرانشهر دور گردید . مصطفی ردانی پور ، فرمانده روحانی مشهور اصفهان در پایان این عملیات به شهادت رسید و پیکرش هیچگاه یافت نشد .
***
۲۲. عملیات والفجر۳ :
جبهه : غرب موقعیت : مهران
تاریخ : ۷ تا ۲۰/۵/۱۳۶۲
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : مشترک سازمان : مشترک
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۳۲ گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه و ۴ گردان توپخانه
عراق : ۵۸ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه و کماندویی و ۳ گردان توپخانه
هدف عملیات : تامین امنیت شهر مهران
تلفات انسانی عراق : ۱۰۵۰۹ نفر
توضیحات : شهر مهران هم بعد از عملیات بیت المقدس آزاد شد اما حضور دشمن در ارتفاعات شهر ، عملاً شهر را بی دفاع کرده بود . عملیات والفجر۳ با هدف آزاد سازی این ارتفاعات انجام گرفت و با وجود آزادی ارتفاعات شمالی موسوم به کله قندی ، پاتک شدید عراق در محور غرب مهران مانع از تثبیت اهداف در این قسمت گردید .
***
۲۳ . عملیات والفجر ۴ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : شمال مریوان
تاریخ : ۲۷/۷ تا ۳۰/۸/۱۳۶۲
نوع تک : گسترده
فرماندهی : مشترک سازمان : مشترک
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۷۱ گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه و ۱۱ گردان توپخانه
عراق : ۱۴۱ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه و کماندویی ، ۸ گردان گارد ریاست جمهوری و ۷ گردان توپخانه
هدف عملیات : تصرف دشت شیلر و انهدام پایگاه های نفوذ دشمن و ضد انقلاب به داخل کشور
تلفات انسانی عراق : ۱۸۷۸۵ نفر
توضیحات : دشت شیلر به عنوان یک تو رفتگی عمیق از خاک عراق در داخل خاک ایران ، به عنوان پایگاهی برای نفوذ ضد انقلاب و عوامل خرابکار دشمن مورد استفاده بود . عملیات والفجر۴ در ابتدا یک عملیات محدود برای تصرف این دشت بود ، اما مقاومت شدید عراق این عملیات را تبدیل به یکی از بزرگترین رویارویی های دو طرف در طول ۸ سال جنگ کرد . در نهایت ایران نتنها موفق به تصرف دشت شیلر گردید بلکه تا ارتفاعات کانی مانگا پیشروی نمود و شهر پنجوین عراق را تصرف کرد اما تخریب گسترده شهر از سوی عوامل رژیم بعث باعث گردید تا شهر به عنوان یک هدف غیر استراتیژیک رها شده و نیروهای ایرانی در ارتفاعات اطراف مستقر شوند ، ضمن آنکه این عملیات خطوط جبهه را به شهر سلیمانیه عراق بسیار نزدیک کرد . لشکر ۱۴ امام حسین(ع) اصفهان ، در این عملیات نقش مهمی بر عهده داشت و این عملیات از نقاط عطف تاریخ این لشکر به حساب می آید .
***
۲۸ . عملیات والفجر ۸ :
جبهه : جنوب موقعیت : جنوب آبادان
تاریخ : ۲۰/۱۱/۱۳۶۴ تا ۹/۲/۱۳۶۵
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۱۴۰ گردان پیاده و ۱۶ گردان توپخانه
عراق : ۲۴۱ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه ، کماندویی و گارد
هدف عملیات : تصرف شبه جزیره فاو
تلفات انسانی عراق : ۵۲۱۰۵ نفر
توضیحات : عبور از عرض اروند رود یکی از آن شاهکارهای نظامی در تاریخ جنگ ها به شمار می رود . در اهمیت بندر و شبه جزیره فاو همین بس که عراق با قبول تلفات بسیار سنگینی ، بیش از ۸۰ شبانه روز برای بازپس گیری منطقه تلاش می کرد و ۳۹ جنگنده خود را در این منطقه از دست داد . هرچند دشمن نتوانست فاو را بازپس گیرد ، اما حملات مکرر آنها باعث شد تا هدف نهایی نیروهای ایرانی که گشودن جبهه جدید و پیشروی در جنوب بصره بود به جایی نرسد .
***
۲۹.عملیات والفجر ۹ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : شرق سلیمانیه
تاریخ : ۵ تا ۹/۱۲/۱۳۶۴
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۲۶ گردان پیاده و زرهی و ۴ گردان توپخانه
عراق : ۱۰ گردان پیاده ، زرهی و کماندویی و ۲ گردان توپخانه
هدف عملیات : نزدیک شدن به شهر سلیمانیه عراق و مقابله با تجمع نیروهای عراق در فاو
تلفات انسانی عراق : ۱۶۳۴
توضیحات : در این عملیات منطقه گسترده ایی از کردستان عراق به تصرف ایران در آمد و شهر سلیمانیه در برد آتش ایران قرار گرفت . اما طی هفته های بعد به دلیل پاره ایی مشکلات از جمله بمب باران شیمیایی چند روستای کردنشین از سوی عراق ، نیروهای ایرانی به مواضع اولیه خود بازگشتند .
***
در اوایل سال ۶۵ ، ارتش عراق با سازماندهی مجدد و افزایش واردات سلاح های مختلف متعارف و کشتار جمعی ، موقتاً در موضع برتری قرار گرفت و با استراتیژی معروف به دفاع متحرک در چند جبهه دست به حمله زد که مهمترینش دستاوردش اشغال مجدد شهر مهران بود .
***
۴۵ . عملیات والفجر ۱۰ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب نوسود
تاریخ : ۲۴ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۶
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۱۰۷ گردان پیاده و زرهی و ۱۷ گردان توپخانه
عراق : ۱۰۹ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه و کماندویی و ۱۱ گردان توپخانه
هدف عملیات : تصرف شهر حلبچه و تهدید سلیمانیه از سمت جنوب
تلفات انسانی عراق : ۱۵۴۴۰ نفر
توضیحات : تلاش چند ماهه سپاه در جبهه ماووت و عدم وارد آمدن تلفات جدی به ارتش عراق ، نیاز به انجام یک عملیات گسترده در جبهه ایی جدید را به دنبال داشت که حاصل ، انجام عملیات والفجر ۱۰ بود . در این عملیات ۱۲۰۰ کیلومتر مربع از خاک عراق شامل تمامی عراضی شرقی دریاچه دربندیخان که شهرهای حلبچه و خرمال هم جزو آن بود آزاد گردید . واکنش عراق به این عملیات بمب باران شیمیایی شهر حلبچه در روز ۲۶ اسفند بود که روز قبلش به گرمی از نیروهای ایرانی استقبال کرده بودند . در این عمل ناجوانمردانه بیش از ۵۰۰۰ نفر از سکنه شهر و روستاهای اطراف آن کشته و هزاران نفر مجروح شدند .
***

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید