مشورت

مشورت

مشورت

امام صادق (ع) فرمود: در امور خود در آن‌هایی که صلاح دین و دنیا اقتضا می‌کند با کسی مشورت کن که دارای پنج خصلت باشد: عقل و علم و تجربه و خیرخواهی و تقوا.

اگر او را یافتی، از هر پنج خصلت بهره جوی و عزم بربند و بر خداوند متعال توکل کن که این تو را به راه صواب می‌برد. آنچه را از امور دنیا که راهی به دین ندارد، رها کن و در آن تفکر مکن؛ چه اگر به این دستور عمل کنی، برکت زندگانی و شیرینی طاعت را در خواهی یافت.

در مشورت بهره‌هایی از دانش نهفته است و عاقل آن است که از مشورت، دانشی فراگیرد و از این دانش، راه به سوی مقصود و مرادش جوید.

مشورت برای اهلش، تفکر در چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین وفنای آن‌ها که از امور غیبی‌اند ماند، زیرا هر اندازه که شخص، تفکر خویش را در آن دو قوام بخشد، در دریاهای نور معرفت فرو می‌رود و به واسطه آن‌ها بر عبرت و یقین خویش می‌افزاید.

با کسی که عقلت سخن او را راست نمی‌شمارد، مشورت مکن، اگر چه مشهور به خرد و ورع باشد و چون با کسی که قلبت بر صداقتش گواه است، مشورت کردی، از راهنمایی‌های او تخلف مکن، اگر چه مخالف مراد و مقصودت باشد، زیرا نفس سرکش است و از قبول حق دوری می‌جوید و سر کششی او در برابر حق، روشن است.

خداوند فرماید: (در این امر با آنان مشورت کن). و نیز فرماید: (کارشان را به مشورت یکدیگر انجام می‌دهند).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید