صفحه اصلی دوره بازکردن همه
خانواده
ازدواج
1 از 2

۳۵.معنای الرجال قوامون علی النساء چیست؟ بخش اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: معنای الرجال قوامون علی النساء چیست؟ بخش اول

بسیاری این آیه قرآن: الرجال قوامون علی النساء را مطرح می‌کنند. خیال می‌کنند این قوامون با اردنگی و لگد درست می‌شود. قوامون این راهش این نیست. امام راحل جزء قوامون علی النساء بود، به خوبی. چجوری این قوامیتش را انجام داد؟ انقدر محبت و گرمی و حرارت، زنش را با حرارت عشق، نرم کرد، بعد او اخلاق امام درش تجلی کرد. نامه‌ای که امام به خانمش نوشته از لبنان و در آن بیان فرموده تصدقت گردم، با تعبیرات دیگری، این هم جزء الرجال قوامون علی النساء است. ببینید امام پیشوای ما است و می‌بینیم که خوب توانسته خانمش را اداره کند، جذب کردن خیلی مسائل را حل می‌کند. محبت کردن، خیلی مسائل را حل می‌کند. انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم . نروید سراغ ناس، بیاید روی خانمتان. شما نمی‌توانید با اموالتان، آرزوهای همسرتان را فرا بگیرید، بیاید با اخلاق فرابگیرید. اخلاق توانایی‌اش از اموال به مراتب بالاتر است. زن‌ها وقتی این می‌گویند که چجوری جمع بین این دوتا می‌شود، جواب این است که لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق ، این جایگاه خدا است. مرد تا زمانی که آنچه می‌گوید حرف خدا است، مطاع است. یعنی این اطاعت بگردد به اطاعت خدا، در امتداد اطاعت خدا باشد. اگر در امتداد او نیست، مطاع نیست.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن