صفحه اصلی دوره بازکردن همه
خانواده
ازدواج
1 از 2

۵.دیر آمدن مرد به خانه

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: دیر آمدن مرد به خانه

سوال: آقا معمولاً در حضور در منزل منظم و دقیق نیست، با این که می‌تواند سر وقت در خانه حاضر باشد، اما بی‌نظم است و اطلاع هم نمی‌دهد آمدنش را.
بعضی خانم‌ها حرف‌های خانه را می‌آورند برای شوهرشان می‌زنند، لایش غیبت می کنند. بسیاری مردها که دیر می‌آیند به خانه برای این است. نمی‌تواند بگوید این حرف را نزن، نمی‌تواند بگوید غیبت نکن، یک کم دیر می‌آید که کمتر این طور بشود.
زن باید به شوهرش بگوید، یک چیزی برای من یادم بده هر شب می‌آیی، یک حدیث به من یاد بده. وقتی می‌آید برای صحبت درباره آموزش است و ثواب است و عبادت است، زودتر می‌آید که این عبادتش را انجام بدهد.
چرا می‌گویند نسبت به حرف‌های در خانه زیاد توجه نکنید؟ نهی شده است. محدثات النساء، یعنی حرف‌های ضعیف، کوچک می‌زنند؛ خانم نگویید، نگویند چون زن‌ها هستند، زن‌ها در این موضوعات دقیق می‌شوند، این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان زن‌ها می‌خواهند با هم حرف بزنند، بزنند. خانم رعایت بکند،این گونه جلسه را به عنوان استفاده کردن برای مثلاً من می‌خواهم در تربیت اولاد اطلاعات بیشتری داشته باشم. یک روایت این جوری به من بیاموز که من در تربیت اولادم به کار ببرم. وقتی این را می‌گوید، آن زن‌ها که غیبت می‌کنند یا حرف می‌زنند، یا جلسه جلسه گناه می‌شود، این زن من این طوری نیست، می‌آید برای ثواب بیشتر.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن