۱۴۴.نقش والدین در تربیت

متن


بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: نقش والدین در تربیت

آنچه بیان شد:
دو عامل مهم در تربیت اثرگذار می‌باشد:
۱) وراثت ۲) محیط
(محیط مهمتر از وراثت می‌باشد)

برخی از عوامل محیطی و بایدها و نباید‌ها در مورد آنها:
۱- والدین یعنی: پدر و مادر
پدر و مادر به عنوان موثرترین عامل‌های محیطی در تربیت مورد توجه هستند. چون تمام رفتار و کردار آنها بر روی رشد فرزندان اثرگذار است.
بیشترین تأثیرپذیری فرزندان از طریق دیدار و دیدن انجام می‌شود.
لذا زمانی که رفتارهای والدین را در محیط خانه مخصوصا در سالهای اولیه زندگی، نظاره‌گری می‌کنند یعنی در اصل در یک کلاس تربیتی قرار گرفته‌اند.
بسیار باید مراقب باشیم که: چه می‌گوییم! یا چگونه رفتار می‌کنیم!
بنابراین: پدر و مادر می‌توانند نقش مهمی را در سعادت فرزندان در مسیر تربیت داشته باشند.
نشست و برخاست‌های والدین هم بر روی فرزندان اثر می‌گذارد چه برسد به کنش‌ها و واکنش‌هایی که در رفتارشان بروز می‌دهند.
مادر عصبی، فرزندان عصبی تربیت می‎‌کند! و مادر مهربان، فرزندان مهربان تربیت می‌کند.
پدر بی توجه، فرزندان بی توجه تربیت می‌کند!
مادری که دارای عواطف و احساسات خوبی است، فرزندانش هم عاطفی و احساسی خواهند شد.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن