صفحه اصلی دوره بازکردن همه
3 از 4

۹۴.تعارضات تربیتی در خانواده

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: تعارضات تربیتی در خانواده

یکی از مواردی که در مشاوره هم فراوان دیده می شود بحث تعارضات در تربیت است.
تعارضاتی که در محیط خانه می باشد تا جایی که باعث می شود تربیت بچه ها یکدست نشود.

عوامل ایجاد تعارضات تربیتی:
۱- رسانه ها
رسانه ها گاهی مواردی را نشان می دهند که ممکن است برخلاف روش تربیتی والدین باشد.
۲- اختلافات تربیتی پدر و مادر
مثلا پدر گاهی اوقات قائل به تنبیه بدنی است درصورتی که مادر این مورد را قبول نداشته باشد.
۳- دوستان و همسالان بچه ها
گاهی اوقات پدر و مادر به فرزند می گویند که دروغ گفتن بد است ولی او به جمع همسالانش می رود و به راحتی دروغ می شنود.
۴- محیط مدرسه
گاهی ممکن است در مدرسه اتفاقاتی بیفتد که باب میل والدین نباشد.
۵- کتاب ها
گاهی مطالبی که در برخی از کتابها موجود است که برخلاف سیره تربیتی والدین است.
۶- خواهر و برادر
گاهی رفتار و برخورد خواهر و برادر بزرگتر متفاوت و برخلاف پدر و مادر است.
۷- اقوام (مثل پدربزرگ و مادربزرگ)
اقوام و بزرگترها ممکن است که روش های تربیتی متفاوتی نسبت به والدین داشته باشند.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن