صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 4

۷۶.روحیه شکرگزاری قسمت ۲

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: روحیه شکرگزاری، قسمت دوم

شکرگزاری یک روحیه و خصلت بسیار خوبی است که باید از دوره کودکی در فرزندانمان ایجاد کنیم و این عمل به دو شکل انجام می شود:
۱- شکرگزاری زبانی
۲- شکرگزاری عملی

چگونه می توانیم روحیه شگرگزاری را در فرزندان شکل بدهیم؟
۳- قدردان اهل بیت (ع) باشیم.
یکی از نعمت هایی که خداوند متعال فرستاده است، وجود انبیاء و اولیا و اهل بیت (ع) می باشد. وقتی قدردان آنها باشیم، قدردان بودن از اهل بیت (ع) یعنی: تبعیت کردن از کلام و سیره عملی آنها
انجام این مورد می تواند شکرگزاری عمیقی نسبت به درگاه الهی باشد.

۴- شکرگزاری کردن از پدر و مادر
فرزندان یاد بگیرند که قدردان زحمات پدر و مادر باشند و از آنها تشکر کنند.
در روایت داریم: شکرگزارترین انسان ها نسبت به خداوند متعال، شکرگزارترین آنها نسبت به بندگان خداست.
اگر بنده ای به ما خیر، نیکی و خوبی می رساند؛ حتما او را سپاسگزاری کنیم.
در محیط خانه هم فرزندان یاد بگیرند که از پدر و مادر تشکر و قدردانی کنند. این یک گام برداشتن در مسیر به نوعی شکرگزاری الهی هم محسوب می شود.

نکته: زمانی که پدر و مادر که از مهمترین الگوهای تربیتی هستند. در شکرگزاری، آنرا بصورت زبانی و عمل به خوبی انجام بدهند. از اهل بیت هم شکرگزاری کنند و محبت آنها را قدر بدانند و از بندگان خدا هم تشکر کنند. مقابل دید فرزندان قرار می گیرند و آنها از پدر و مادر به عنوان یک الگوی بسیار خوب استفاده خواهند کرد.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن