صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 3

۵۱-انحراف جنسی – انواع انحراف جنسی

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: انحراف جنسی – انواع انحراف جنسی

انحراف جنسی انواع مختلفی دارد. اگر می خواستید انحراف جنسی را خوب بدانید باید نظام درست جنسی را خوب متوجه بشوید تا بعد هرچیزی غیر از این بود بشود انحراف جنسی!
نظام انحراف جنسی درست این است که مرد با جنسیت مردانه و زن با جنسیت زنانه به همدیگر میل و علاقه داشته باشند و با عقد شرعی و قانونی با هم ازدواج کنند و نیاز جنسی خودشان را رفع کنند و بلکه نیاز جنسی خودشان را تبدیل بکنند به یک توان و عامل رشد. این نظام طبیعی و درست نظام جنسی است.
حالا هرچیزی غیر از این انحراف جنسی است. چطور؟ مثلا: پسری بگوید من بدون اینکه در تعامل با دختری که با عقد شرعی باشم بخواهم خودارضایی کنم. خودارضایی یک انحراف جنسی است. چه پسر و چه دختر! این را به عنوان یک انحراف جنسی بپذیریم. خدا لعنت کند هر روانشناسی که به یک نوجوانی تجویز کند که شما برو و خودارضایی کن، چه مسلمان باشد و چه نباشد! چه ایرانی باشد و چه غیرایرانی! چقدر راحت در بعضی از موارد، نوجوان می گوید در فشار جنسی هستم و روانشناس می گوید خودارضایی کن!
این یک نوع انحراف جنسی است. انحراف جنسی دیگر این است که همان پسر به همان دختر علاقه مند بشود ولی عقد شرعی خوانده نشود و رابطه ی حرامی صورت بگیرد که می شود زنا! این قطعا یک انحراف جنسی است ولو اینکه از روی یک طبیعت درست باشد.
انحراف جنسی دیگر این است که خدایی نکرده یکی از این مرد یا زن که در رابطه نامشروع قرار می گیرند متأهل باشند. یعنی ازدواج کرده باشند. یکی یا هر دو! مرد متأهل با زن متأهل اگر با هم ارتباط نامشروع داشته باشند بسیار حکم سنگینی در اسلام دارند و منطقی و درست هم است.
انحراف جنسی دیگر این است مرد نسبت به مرد بخواهد ارتباط بگیرد، زن بخواهد با زن دیگری ارتباط بگیرد. ولو اینکه شکل رفتارهای دخترانه داشته باشد، رفتارهای پسرانه داشته باشد. این انحراف جنسی و این را بپذیریم.
وقتی این را پذیرفتیم، زمانی که یک شخصیت مرد کره ای را در تلویزیون نشان می دهد که انگار به لبش، رژ لب زده است، انگار آرایش و پوشش زن دارد، نسبت به او حساس می شویم. چرا این را پخش می کنید؟ چرا من به عنوان پدر اجازه می دهم که فرزندم این ها را نگاه کند؟
ساختار انحراف های جنسی این هاست. ولی شما شاید تا صد مُدل انحراف جنسی را می شنوید. انحراف جنسی ارتباط انسان با حیوان، ارتباط انسان با اشیاء و…
این انواع انحرافات جنسی را در کنار آن مسیر درست خوب بشناسیم و برایش فکر کنیم و بیاییم هم رسانه را محدود کنیم و هم ببینیم در خانواده چه کار میشه کرد که این ها از بین برود.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن