صفحه اصلی دوره بازکردن همه
4 از 5

۷۶-راهکار بهبودی سرد شدن روابط فهرست کردن مسائل

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: راهکار بهبودی سرد شدن روابط: فهرست کردن مسائل

اگر ما قبول کردیم فضای خانواده، فضایی است که باید تلاش کنیم روابط سرد نشود آن عواملی که موجب سردشدن است را فهرست می کنیم و برنامه ریزی می کنیم.
مثلا می گوییم ما احترام متقابل در خانواده نداشتیم، ما با هم زیاد دعوا کردیم و می کنیم و زیاد با هم چالش داریم. نسبت به هم یک نوع بدبینی و سوء ظن داریم، یک سری نگرانی هایی داریم. احساس می کنیم که داریم همدیگر را کنترل می کنیم، من نمی توانم اجازه بدهم که همسرم یک کاری را انجام بدهد یا اینکه یک جایی برود بدون اینکه من تسلطی داشته باشم. احساس کنترل، احساس عدم امنیت، این احساس ها، این رفتارهایی که فهرستش را باید در بیاوریم. یکی از مهارت هایی که در مشاوره سفارش می کنند همین است. که مثلا در دعوا بنویسید چطور این دعوا اتفاق افتاد؟ سر چه چیزی بود؟
این دعوا را بشناس و فهرست کن و بعد برایش برنامه ریزی کنید. این شناختن خودش مهم است. رسانه چه کار می کند؟ رسانه می آید یک سری روابط بهتری را برای من ایجاد می کند که خانواده من را تحت الشعاع قرار می دهد. من از همسرم احساس کنترل شدنم پیدا می کنم بنابراین می روم در رسانه که کنترل نشوم. من از همسرم احساس دعواهای سطحی و بی ارزش درک می کنم به جایی می روم مثلا سراغ کانالی می روم که دائم بخندم. در واقع کمبودهای این طرف را با رسانه جبران می کنم. به جای این که بیایم و مشکلات را فهرست کنم و برای آن برنامه ریزی کنم تک تک این ها را ناخواسته فهرست کردم و هر زمان که یکی از این ها رخ می دهد به سمت رسانه پناه می برم. رسانه راهکار من است. بعضی وقت ها ممکن است اتفاق بدتری باشد.
مثلا اینجا می بینم که به من بی احترامی می شود. با رسانه، فیلم دیدن و بازی کردن خودم را غافل کنم از مسائلی که در خانواده است. یک وقتی این است و یک وقتی دنبال راهکارهای جایگزین می روم. خانم من در خانه با من بدرفتاری می کند می روم در شبکه اجتماعی با یک خانم دیگر رفاقت می کنم یعنی در واقع خیانت می کنم. شوهر من در خانه به من بی توجه می کند به شبکه اجتماعی می روم و برای فالوورهایم قلب و بوس می فرستم. این کارهایی که من می کنم در واقع عکس العمل من نسبت به آن فهرست از مسائل است. کار درست چیست؟ باید این ها را فهرست می کردم و برای تک تک آن فکر و برنام ریزی می کردم.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن