صفحه اصلی دوره بازکردن همه

۲۱.کاربردی کردن مسائل علمی

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: کاربردی کردن مسائل علمی

راه های ایجاد انگیزه علمی در فرزندان:
• فرزندان بتوانند در کنار مسائل علمی، از چیزهایی که یاد می گیرند، بصورت تجربی و مهارتی استفاده کنند.
برای موفقیت در این زمینه خوب است که با دبیران و معلمان مدرسه مشورت کنیم.
مسائل علمی باید کاربردی بشوند. زمانی هم که کاربردی بشوند، بچه ها هم انگیزه بیشتری را نشان می دهند.
حتما می دانید که: طبیعت انسان با موضوعات عقلی و ذهنی خیلی سازگار نیست و خسته کننده است. و اگر بتوانیم معادل این ها را در فضاهای تجربی و مهارتی به کار ببریم بسیار مفید خواهد بود.
ممکن است که همه امور را نتوانیم در فضای مهارتی و تجربی به کار ببریم، باید ضمائمی را در این زمینه داشته باشیم.
بچه ها علاوه بر کارهای علمی که انجام می دهند، مکمل هایی را هم داشته باشند. پسرها با کارهایی مثل فنی و مهارتی، دخترها هم با کارهای هنری آشنا بشوند. این کارها می تواند انگیزه آنها را در مسائل علمی تقویت کند.

• معلم و مربی در محیط کلاس، باید پویایی و شادابی لازم را داشته باشد.
بچه ها اگر مطالب علمی را خوب یاد بگیرند. انگیزه بیشستری برای ادامه کار خواهند داشت.
چرا بچه ها گاهی انگیزه لازم برای درس خواندن را ندارند؟
گاهی مسائل علمی را خوب یاد نگرفتند و همین باعث دلسردی و عدم انگیزه می شود.
پدر و مادر به عنوان والدین و مدرسه هم به عنوان محیط آموزشی، باید بصورت مستمر ارزیابی علمی از دانش آموزان داشته باشند.
ارزیابی علمی به ما کمک می کند که متوجه بشویم دانش آموز، مسائل و مباحث علمی را به چه اندازه ای فرا گرفته است.

• برای تغذیه و خواب بچه ها برنامه ریزی داشته باشیم.
دانش آموزی که خسته و گرسنه و نخوابیده به کلاس برود، انگیزه لازم برای فراگیری علم را از دست خواهد داد.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن