صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 4

۷۲.تشویق و تنبیه قسمت ششم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: تشویق و تنبیه، قسمت ششم

آثار تنبیه های بدنی:
۱- آسیب های جسمی به همراه دارد.

۲- آسیب های رفتاری در بچه ها ایجاد می شود.

۳- آسیب های جنسی در بچه ها شکل می گیرد.
بچه وقتیکه کتک می خورند چون ناآرام می شوند گاهی اوقات به رفتارهایی روی می آورند که بتوانند به خودشان آرامش بدهند. مثلا یکی از این رفتارها اختلالات جنسی است. فرزند چه دختر چه پسر روی به خودارضایی می آورد. این رفتار بواسطه ی تنبیه های بدنی است که متحمل شده و ناآرامی هایی است که پیدا کرده است.
گاهی تنبیه منجر به این میشود که در برخی از بچه ها روحیه سادیسم ایجاد بشود.
سادیسم یعنی جنون آزار. فرزند به خودش آزار جنسی می دهد و از این آزار جنسی لذت هم میبرد.
این نتیجه تنبیه بدنی است. فرزند را ناآرام کردیم و به او آسیب رساندیم در نتیجه او دچار این اختلال شده است.
گاهی در برخی از افراد نقطه مقابل این شکل می گیرد و دچار مازوخیسم می شوند.
مازوخیسم: افرادی که دچار این اختلال هستند منفعل هستند. یعنی آزارپذیر هستند. برده صفت هستند. دیگران آنها را اذیت می کنند.
طبق بررسی های کارشناسان یک عده ای از کودکان و نوجوانانی که در روابط غیراخلاقی مفعول واقع شدند افرادی هستند که از سوی پدر و مادر زیاد مورد تنبیه قرار گرفته اند.
نکته مهم این است که تنبیه را از نوع بدنی تبدیل به تنبیه های تربیتی کنیم. یعنی اگر فرزند ما رفتار نامطلوبی را انجام داد به جای اینکه به او آسیب برسانیم و او را سرزنش کنیم، رفتار نامطلوبش را بَد جلوه بدهیم و به او بفهمانیم که کار خوبی نکرده است. به او بگوییم که انتظار نداشتیم این کار را انجام بدهد. یعنی کار را مورد توبیخ قرار بدهیم.
نکته: حتی در تنبیه های تربیتی هم نمی توانیم سرخود عمل کنیم.

با دو پیش شرط می توانیم یک فردی را تنبیه تربیتی کنیم:
۱- فرد بداند که کارش بَد است.
۲- آن کار بَد را از روی عمد انجام بدهد.
مثال: فرزند ما در حال دویدن است. ناگهان پایش به لیوان می خورد و لیوان هم می شکند. اینجا از روی عمد این کار انجام نشده است. با این که می داند شکستن لیوان بَد است ولی اصلا رفتارش از روی عمد نیست لذا تنبیه تربیتی هم نباید بشود.
اما گاهی اوقات فرزند می داند که یک رفتار نامطلوب است و انجام می دهد. در اینجا تنبیه تربیتی باید شکل بگیرد.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن