صفحه اصلی دوره بازکردن همه

۱۲-عبادت فقط نماز و روزه نیست!

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: عبادت فقط نماز و روزه نیست!

چرا بعضی از ما فکر می کنیم عبادت فقط نماز و روزه است؟
اصلا اینگونه نیست. عبادت گاهی اوقات بازی کردن با بچه هاست. وقت گذاشتن برای فرزند است.عبادت گاهی محبت کردن به فرزند است. اما گاهی اوقات ما از آن غافل هستیم و توجهی نداریم.
عبادت یا یکی از عبادت های بسیار مهمی که امروز باید به آن توجه داشته باشیم فرزندآوری است. اگر ما با نیت الهی و عبادت کردن از خداوند متعال فرزند طلب کنیم، آن موقع است که عبادت های خودمان را کامل کردیم. یک فردی فقط نماز بخواند و روزه بگیرد اما نسبت به مسائل روز خودش آگاه نباشد…
الآن که نائب امام زمان (عج) نسبت به این موضوع تذکر دادند، در زمان های مختلف صحبت کردند و سفارش کردند و اشاره کردند که فرزندآوری باید شکل بگیرد و ۱۵ الی ۲۰ سال بیشتر فرصت نداریم، باید دست به کار بشویم.
اگر ما به نیت عبادت از خداوند طلب فرزند کردیم باید مطمئن باشیم حال که نگاه ما یک نگاه عبادت گونه بوده است و سختی های خودش را به جان می خریم مانند نماز که از خواب بیدار شدن هم سخت است، به این هم باور داشته باشیم که خداوند یک نگاه ویژه ای به فرزندان می کند.
چون پدر و مادری که اقدام به فرزندآوری می کنند حاضر شدند این کار را انجام بدهند که صحبت نائب امام زمان (عج) روی زمین نماند. سختی را به جان می خرند که بتوانند این عبادت و جهاد را به جا بیاورند.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن