صفحه اصلی دوره بازکردن همه
6 از 8

۱۱۳.نماز و فرزندان، قسمت اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: نماز و فرزندان، قسمت اول

مسئله نماز و دعوت فرزندان به نماز یک موضوع خیلی مهم است. وقتی می خواهیم دیگران را به امور مهم دعوت کنیم باید بصورت حرفه ای این کار را انجام بدهیم.

راهکارهای دعوت فرزندان به نماز؟
۱- والدین الگوهای خوبی برای فرزندان باشند.
یعنی در اصل خود والدین اهل نماز اول وقت باشند. آداب نماز را رعایت کنند و از شیرینی نماز بیشتر صحبت کنند.
گاهی اوقات پدر و مادر برای اینکه به نماز بروند می گویند: بروم این بار را از روی دوشم بردارم. وقتی والدین از این الفاظ در حضور فرزندان صحبت می کنند ممکن است آن زمینه ای که می خواهند فراهم کنند برای علاقه مندی فرزندان به نماز را کمتر شکل بدهند.
سعی بکنیم الگوی مناسبی برای فرزندان در نماز خواندن باشیم.

۲- در مورد فلسفه نماز متناسب با سن فرزندان با آنها صحبت کنیم.
وقتی ما در مورد نماز کلی گویی می کنیم و به این بسنده می کنیم که خدا گفته است که بخوانید ما هم می خواهیم. همان کلی گویی است و فایده ی چندانی نخواهد داشت.
اما گاهی به جزئیات وارد می شویم. و متوجه کتابهای فراوانی که در این مسئله است می شویم مانند کتاب پری برای پرواز
این کتاب در حوزه همین موضوع نوشته شده است و فلسفه نماز را برای بچه هایی که تازه به سن بلوغ می خواهند برسند با ادبیات کودکانه نگاشته اند.
از کتاب هایی که در مورد نماز است استقبال کرده و استفاده کنیم. در مورد نماز هم با فرزندانمان صحبت کنیم.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن