صفحه اصلی دوره بازکردن همه
5 از 8

۸۶.تربیت اجتماعی فرزند قسمت اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: تربیت اجتماعی فرزند، قسمت اول

یکی از ابعاد تربیت فرزندان، بُعد اجتماعی فرزندان است. مخصوصا در این عصر و زمان که ارتباطات اجتماعی کمرنگ تر شده و فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. خانواده ها این پرسش را دارند که چگونه فرزندان را تربیت کنیم که در عرصه ارتباطات اجتماعی بتوانند انسان های موفق و اثر گذار باشند و آسیب از محیط های اجتماعی نگیرند؟

راهکارهای تقویت بُعد اجتماعی در فرزندان:
۱- اگر می خواهیم فرزندان ما اجتماعی بشوند در گام اول باید بدانیم که بچه ها همبازی نیاز دارند. یعنی بچه هایی که دوستانی دارند. رفتارهای اجتماعی شان تقویت می شود.

۲- فرزندان را از همان ابتدای طفولیت به محیط های اجتماعی ببریم.
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که بچه ها از حدود ۷ماهگی دچار ترس می شوند. و اولین ترسی که در بچه ها شکل می گیرد ترس از انسان ها است. یعنی ترس از غریبه ها و … . لذا اگر بخواهیم این ترس را از همان ابتدا در بچه ها از بین ببریم یکی از راهکارهایش این است که فرزند را به محیط های اجتماعی مثل بازار و .. ببریم. مثلا در بازار او را در آغوش گرفته و نگاهش به مردم باشد. این بسیار کمک کننده است که از همان ابتدا روابط اجتماعی در آنها تقویت بشود.

۳- از ارتباطات فامیلی غافل نشویم و نگذاریم که کمرنگ بشود.

۴- پدر و مادر در خریدهایی که انجام میدهند فرزند را شریک کنند.
حضور فرزند در مراکز خرید و فروشگاه ها و مغازه ها می تواند کمک کند که بچه ها ارتباطات اجتماعی را یاد بگیرند. مثلا سوار تاکسی شدیم، پرداخت کرایه تاکسی را به فرزندمان واگذار کنیم یا مثلا سوار مترو شدیم بلیت را در اختیار فرزند بگذاریم. ممکن است که یک جاهایی زمان ببرد و بچه ها خطا کنند، اشکالی ندارد و نباید مذمت کنیم و از خطاها بگذریم و آنها را اصلاح کنیم.
فرزندی که به این عرصه ها ورود می کند ارتباطات اجتماعی اش تقویت می شود.

۵- بردن فرزند به محیط های بازی و پارک هم گزینه خوبی برای تقویت ارتباطات اجتماعی است.
فرزند ما برود و از امکاناتی که در پارک و محیط های بازی است استفاده کند. چون در این محیط ها فرزند ما با دوستانش گفتگو و مراوده می کند. حتی ممکن است که گاهی دعوا هم کنند که این دعواها هم ارتباطات اجتماعی را تقویت می کند و متوجه می شوند که چه مسئولیت هایی دارند و در امور یکدیگر دخالت نکنند.

۶- زمینه ای را فراهم کنیم که بچه ها اگر به کلام آمدند با افرادی مثل مادربزرگ و پدربزرگ تماس بگیرند و صحبت کنند.
این صحبت کردن ها زمینه رشد اجتماعی را در فرزندان ما تقویت می کند.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن