صفحه اصلی دوره بازکردن همه
5 از 8

۹۶.اهمیت و فواید فرزندآوری (قسمت اول)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: اهمیت و فواید فرزند آوری، قسمت اول

یکی از فلسفه های مهم زندگی مشترک، فرزندآوری است. و زمانیکه ما به فلسفه های زندگی مشترک نگاه می کنیم، چه در قرآن و روایات و چه در مباحثی که همه عقلای عالم بر آن اتفاق نظر دارند این است که زن و شوهر در کنار یکدیگر تکامل بگیرند.
قطعا همه ما و شما به این باور داریم که یکی از عوامل زمینه ساز در تکامل انسان ها تربیت نسل و نسل آوری است. یعنی خانواده هایی که فرزند دارند، این حس دست می دهد که پدر و مادر آن خانواده با تجربه تر و پخته تر هستند و به یک تکاملی رسیدند. لذا تأکید بر این وجود دارد که ثمره یک زندگی مشترک باید با محوریت فرزندآوری اتفاق بیفتد.
 در روایات دینی هم داریم که فرزند میوه دل و آرامش زندگی است.
پدر و مادر بواسطه داشتن فرزند رشدی پیدا می کنند و اتفاقا می توانند بنده های صالح خدا را در روی زمین قرار بدهند و این شجره طیبه ادامه پیدا کند. ضرورت دارد که حتما این بحث به عنوان یک نقطه مهم در زندگی و یک هدف مهم در زندگی مورد توجه هر زوجی قرار بگیرد.
نکته دومی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد این است پدران و مادرانی که فرزندآوری می کنند، یک سری از خلأهای درونی خودشان را هم از بین می برند.
زوج هایی که به دلیل نازایی یا بیماری نمی توانند فرزند بیاورند، همیشه یک حس خلأ در زندگی حس می کنند و لذا این اصل تکامل در کنار اصل پر شدن خلأهای زندگی با فرزندآوری محقق می شود.
از دیگر نکات این است، پدر و مادرانی که فرزندآوری می کنند، در اصل نسل خودشان را جاری و ساری میکنند.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن