صفحه اصلی دوره بازکردن همه

۲۵- کودک آزاد، فرمانروا و بازیکن را چگونه باید تربیت کرد؟

برای شروع این آزمون باید ثبت نام کنید و یا وارد شوید.

پیمایش به بالا